Våra samlingar

En av Regionmuseet Kristianstads allra viktigaste uppgifter är att bevara kunskap för framtiden. Sedan 1878 har vi samlat historier, fotografier och föremål med mera.

I museets arkiv finns allt från handskrivna medeltida pergamentblad till dagens digitala dokument och i bildarkivet finns mer än 600 000 bilder. Här finns också kartor och ritningar av alla möjliga slag.

I museets referensbibliotek hittar du litteratur och tidskrifter i ämnen som konst, arkeologi, etnologi och kulturhistoria.

Föremål kan berätta mycket om forna tiders samhälle, värderingar och strömningar. Regionmuseets föremålssamling innehåller idag 100 000 - 130 000 föremål insamlade under en period av cirka 140 år.

Regionmuseet Kristianstad har även en gedigen konstsamling. Här finns ett tusental verk av i huvudsak skånska konstnärer.

Samlingarna