Skate 2019

SKATE 2019 är en vandringsutställning om skateboardkultur, producerad av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med unga skateboardåkare. Den tilldelades utmärkelsen Årets utställning 2019 i den jurybedömda tävling som varje år arrangeras av Forum för utställare.

I utställningen visas personliga berättelser av ungdomar och unga vuxna från Bryggeriets Gymnasium och lokala skateföreningar runtom i Sverige. Med kameror och skateboards gestaltar de sin vardag och sina upplevelser. Ljud, film, foto och text – ögonblick från en subkultur i ständig rörelse.

Utställningen är mobil och besöker offentliga platser i åtta olika städer i Sverige, med premiär i maj 2019.

Hela utställningen ryms i två containrar och innehåller digitala skärmar, projektorer, trycksaker, skateobjekt och en liten bio.

Med utställningen vill Regionmuseet uppmärksamma en väletablerad och omdiskuterad subkultur som tar plats i stadsrummet och ger liv åt offentliga platser. Målet är att skapa en bred bild av ung skateboardkultur i Sverige idag och låta fler människor ta del av den.

För formgivning och produktion står Nils Lilja i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Riksantikvarieämbetet. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Årets utställning 2019

I september 2020 tilldelades Skate 2019 pris som årets utställning i Sverige 2019. Läs mer i pressmeddelandet från Forum för utställare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Juryns motivering löd:

Ett omfattande samarbete mellan flera föreningar, institutioner och skolor har möjliggjort denna mobila sensation som ryms i två containrar. Genom att ta fasta på skateboardkulturens förmåga att omtolka staden och ge befintlig miljö nya funktioner, överraskar SKATE varhelst den dyker upp i det offentliga rummet. Regionmuseet i Kristianstad har producerat en finurlig och interaktiv utställning som kan upplevas med eller utan skateboard under dygnets alla timmar."

Utställningsvideo

Bokningsförfrågningar

Är ni intresserade av att boka utställningen kontakta Marie Schönhult marie.schonhult@regionmuseet.se

Hemsida för utställningsturnén.

Vill du läsa mer om utställningsturnén och de olika orterna så rekommenderar vi ett på besök på skate2019.selänk till annan webbplats

Finansiär

Logotyp för Allmänna arvsfonden.

Projektdeltagare

Logotyp för Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Till vänster en pil som pekar 
neråt mot ett streck. Bredvid till höger texten Regionmuseet 
Kristianstad. Under står det Landsantikvarien i Skåne.
Logotyp för Bryggeriets gymnasium i Malmö.
Logotyp för Blekinge tekniska högskola.
Logotyp för Riksantikvarie ämbetet