Havängs utemuseum

Ett korsvirkeshus med halmtak och röd gavel.

Haväng med sina vackert böljande kullar ligger längst in i Hanöbukten. Nere i vattenbrynet kan man hitta bärnsten, bitar av torv och trädstubbar som ibland spolas upp vid stormar. Det är rester från de stora skogar som bredde ut sig för 9000 år sedan där vi idag har hav. I Lindgrens länga finns Havängs utemuseum som berättar om omgivningarna som är präglade av människans verksamhet genom tiderna.

Utställningen i Lindgrens länga kom till i ett samarbete med Havängs museiförening (tidigare Skepparpsåns museiförening). Det är även museiföreningen som sköter Lindgrens länga.

Den välbekanta Havängsdösen är en gravplats som uppfördes för ca 5000 år sedan av Skånes första jordbrukare. De resta stenarna har tillhört ett gravfält från järnåldern.

I Verkeån finns små anlagda vattenfall som använts som fällor för uppvandrande lax. Vid lågvatten syns två pålrader, som går ut i havet. Det är resterna från en inseglingsränna för handelsskepp. Härifrån har säkert alun från Andrarums bruk skeppats ut. Aluntillverkningen krävde bränsle och under 1600-talet var Haväng en skogrik trakt. Det mesta höggs ner med stora förändringar i flora och fauna som följd. Idag dominerar sandstäppen med sandtimotej och sandnejlika som lockar till sig fjärilar och andra insekter.

Tegelskärvor i sanddynerna visar att ett eller flera tegelbruk funnits i trakten.

Hitta hit

Kör mot Haväng och följ skyltar från parkeringen till Lindgrens länga.

Mer information

Havängs museiförening
www.havangsmuseiforening.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Öppet alla dagar året runt.
Fri entré!

Vitemölla strövområde

Vid Haväng finns även Vitemölla strövområde, ett av de 20-tal strövområden som förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap. Läs mer om naturen och upplevelser i strövområdet på www.skanskalandskap.selänk till annan webbplats