Man and Biosphere

– Prekära situationer

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Man and Biosphere- prekära situationer, utgår från platsen: Kristianstads Vattenrike som delvis är beläget under havsnivå, med Sveriges lägsta markpunkt, och handlar om den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna.

I Sverige är vi ännu relativt förskonade från effekterna av ett förändrat klimat och det kan vara svårt att ta till sig vad som sker globalt. Kristianstads blev en gång placerat i det våtmarkstäta området på grund av försvarsstrategiska skäl, men idag innebär läget istället en utsatthet i samband med extremväder, vilket kommer att förstärkas ytterligare i och med/genom pågående klimatförändringar.

Hur ser samspelet ut mellan konst och vetenskap? Kan konst lyfta fram andra och nya perspektiv, påverka och skapa oväntade reaktioner? Kan vi med konstens hjälp även skapa ökat engagemang hos alla för klimatet? Med sitt publika program och vandringar har utbyten gjorts med en rad forskare och konstnärer inom fältet på platser runtom i Vattenriket. Vandringarna som ska ses som en metod för utbyten mellan olika kunskaper i förankring till den plats som det talas om.

I utställningen Man and Biosphere – prekära situationer ingår konstverk både med historiska tillbakablickar, aktuell problematik och framtidsvisioner. Medverkande är konstnärerna Caroline Mårtensson, Malin Lobell, Nilsmagnus Sköld, Terje Östling och statsvetaren Johannes Stripple samt av dem inbjudna konstnärer och forskare.

Artiklar om projektet

» Klimatvandra med forskare och konstnärer (Lunds Universitet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bildcredit

Caroline Mårtensson

Finansiärer

Logotyp för Region Skåne.
Logotyp för Sparbanken Skåne.

Samarbetspartners

Logotyp för Lunds universitet.
Logotyp för Vattenriket Kristianstad


 –

Konsthallen

Fri entré

Öppettider Kristianstads konsthall

Museet har stängt 23 december till och med 31 januari 2021.