Åhus museum

Åhus museum fotograferat på distans längs en gata. På ena sidan hus och andra sidan en trädrad

Strax intill den vackra Mariakyrkan vid torget, mitt i den medeltida staden, ligger Åhus medeltida rådhus. Här hittar du Åhus museum.

Åhus stad är en av landets bäst bevarade medeltida städer. Här finns alla lämningar som förknippas med en stad - rådhus, kyrka, kapell, klosterruin, borg, stadsmur och dessutom själva torget och gatunätet - allt inom bekvämt gångavstånd.

Vid åns mynning

På Åhus museum kan du besöka den permanenta stadshistoriska utställningen Vid åns mynning. Helge å har spelat en viktig roll under historiens gång, som en länk och livsnerv i nordöstra Skåne. Invid åns mynning fanns redan under 600-talet en stor handelsplats. Arabiska silvermynt, pärlor av glas och halvädelsten och andra långväga lyxvaror pekar på platsens betydelse. Staden Åhus kom att tillhöra ärkebiskopen i Lund. Från sin mäktiga borg kontrollerade han handeln på ån. Borgen är en av de lämningar från medeltiden som fortfarande finns kvar.

I utställningen Vid åns mynning finns mängder av arkeologiska fynd från Åhus och dess föregångare. Fynden ger oss en glimt av den medeltida åhusbon och det myllrande livet i staden bland handelsmän, lärda svartbröder, ärkebiskopens tillsyningsmän, hantverkare och bönder.

Välkommen till staden vid Helge ås mynning!

Hitta hit

Torget, Åhus

Åhus museum

Stängt för säsongen.

Lov & helgdagsöppet

Kontakta

Telefon:
044-620 19 03

E-post utställningsansvarig:
arkeologi@regionmuseet.se