Personnamn i 1600-talets Kristianstad

Vad hette folk på 1600-talet?

I Kristianstads rådstuguböcker och annat skriftligt källmaterial hittar vi namnen på många av dåtidens invånare. Flera av namnen klingar tyskt, och det är inte konstigt. I de danska städerna bodde många handelsmän från tyska och holländska områden.

Material att ladda ner

(PDF-fil, öppnas i nytt fönster)

» Personnamn i 1600-talets KristianstadPDF (pdf, 83.9 kB)