Tidernas Skåne

Välkommen till en utställning där du tar dig genom tidernas Skåne – från istidens slut, nästan ända fram till idag. Utställningen ger möjlighet att arbeta med en mängd olika teman och på många olika sätt – allt med utgångspunkt i Skånes landskap och historia.

Utställningens röda tråd är inte bara landskapet och historien utan även historiebruk och tolkning. I de olika tiderna finns ett tydligt fokus på att vår historia inte är en historia utan många. I utställningen möts dåtid och nutid i frågeställningar kring genus, tro och religion, nationalism och rasism, barn på flykt, terrorverksamhet, individuella upplevelser mm – allt direkt kopplat till historiska händelser i Skåne.

Följ med in i en ämnesöverskridande utställning där Skånes landskap och historia skildras genom en mängd föremål, naturalier, bilder, berättelser, spännande livsöden, ett och annat mystiskt väsen och mycket mer.

Tidernas Skåne

Förskoleklasser och årskurs 1

Tillsammans gör vi en tidsresa i det skånska landskapet från istiden till idag. Det blir en spännande resa med mycket att upptäcka. Ni får bland annat: träffa djur och människor, stora och små, som bott här. Titta på skatter som är hittade i Skåne och träffa några av de väsen som en gång fanns i människors närhet och fantasi.

Den som är modig får klappa vargen och björnen och den underligaste renen ni någonsin sett.

Tid: 45 min + 20 min att gå själva.

Jägarstenåldern

Lågstadiet och mellanstadiet, särskolan

Vi fördjupar oss i perioden, tittar och känner på föremål och funderar kring vem som gjorde vad. Och så undrar vi - hur såg Skåne ut egentligen och vad var det för väder?

Tid: 60 min, max 25 elever.

Programmet kan gärna kombineras med I en sophög...

Bondestenålder och bronsålder

Lågstadiet och mellanstadiet, särskolan

Om en period när jordbruket och boskapsskötseln blev den huvudsakliga försörjningen. Vi undersöker föremål och hällristningar, funderar kring tro och religion, och pratar om kontakter med andra delar av världen. Vad har en egyptisk mumie med skånsk bronsålder att göra?

Tid: 60 min.

Programmet kan gärna kombineras med I en sophög...

Järnåldern och vikingatiden

Lågstadiet och mellanstadiet, särskolan

Vi samlas kring världsträdet Yggdrasil och samtalar om arkeologi, asatro och kristendom. Vi luktar på slagg, känner på föremål och drömmer om långväga resor. Hur mycket av järnåldern finns kvar idag, och fanns det vikingar egentligen?

Tid: 60 min.

Programmet kan gärna kombineras med I en sophög...

Kampen om Skåne

Mellanstadiet, högstadiet, Gymnasiet och SFI

1600-talet var ett århundrande av krig och elände, men vad var det man krigade om egentligen? Och vem var snapphanen? Vi samtalar om hjältar, rövare och offer och gör jämförelser med modern terrorverksamhet och motståndsrörelse. Vi lyfter frågor som - gör krig skillnad på civila och militärer? Var skåningarna svenskar eller danskar?

Tid: 60 min + 20 minuter att gå själva (om så önskas)

Källkritik och historiebruk

Högstadiet och gymnasiet

Vi använder utställningen för att fördjupa oss i hur vår historia inte är en historia utan många, hur historien kan förändras och om svårigheten att vara objektiv och fördomsfri.
Eleverna får arbeta med frågeställningar kring källkritik och hur vi tolkar och skapar historia.

Tid: 60 - 90 min, efter önskemål

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon
044-620 19 06 tis–fre kl 8–11.

Datum

Fast program

Antal elever

På grund av utrymmesskäl i utställningen kan vi bara ta emot 25 elever per grupp.