Sötvatten – En värld av liv

Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten.

Utställningen bygger på både fotograferat och filmat material av arter och miljöer både under och över vattenytan, från norra till södra Sverige. Hotet mot våra vattenmiljöer, men inte minst det positiva arbete med att återställa och återskapa vattenmiljöer som sker, illustreras också i utställningen.

Med utgångspunkt från naturfotograf Johan Hammars fotografier pratar vi om miljö, hållbarhet och biologisk mångfald – men också om allt det roliga, jobbiga, spännande och långtråkiga med att vara naturfotograf.

Med programmet vill vi öka förståelsen och kunskapen om hur livsnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten - för både människor och djur.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon
044-620 19 06, tis–fre kl 8–11.

Datum

10/12 2019 – 8/4 2020

Tid

60 minuter

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Mellanstadiet, högstadiet, SFI och särskolan.