Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag för att stärka samarbetet mellande skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att skolelever ska få tillgång till olika sorters kultur och kunna skapa på egen hand. Bidraget är ett komplement till skolans övriga kulturbudget och söka hos Statens kulturråd.

”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

Ur Läroplan för grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LGR 11 (Öppnas i ny flik)

Regionmuseet Kristianstad samarbetar gärna med din skola i ett Skapande skola-projekt!

Vi kan ge er spännande och lärorika upplevelser inom om konst, kulturhistoria, historia och arkeologi. Ni kan låta alla skolans elever komma till museet eller kommer vi till er. Kanske har ni ett särskilt tema som ni vill arbeta med i både teori och praktik? Kontakta oss gärna, så formulerar vi ett projekt tillsammans. En förutsättning är förstås att ni hör av er i god tid.

Kontakt och bokning

Skolbokningar:
Vi tar emot skolbokningar via telefon 044-620 19 06 (tisd-fred kl 8.00–11.00) eller via vårt bokningsformulär.

Vi har öppet för skolklasser tisdag-fredag, och för er som behöver en plats att samlas och sitta ner en stund, kanske för att äta en medhavd matsäck, finns vårt samlingsrum "Stallet" som du bokar i förväg.