Lärarfortbildningar

Barn upptäcker utställningen Tidernas Skåne.

För oss är det viktigt att vi kan hjälpa er lärare med verktyg för att bedriva kvalitativ utbildning inom de område som vi är experter inom. Därför erbjuder vi både handledningar som komplement och förberedelser till en del av våra program, men vi anordnar även fortbildningar inom våra specialområden.

Här hittar du information om fortbildningar och handledningar som riktar sig till er lärare, eller annan personal som arbetar med undervisning.

Fortbildningar

Regionmuseets lärarfortbildningar är gratis för alla skolor i Skåne. Ni kan komma till museet, eller så kan vi komma till er, mot reseersättning. Hur lång tid bestämmer vi tillsammans - heldag, halvdag eller bara någon timme.

Forntiden – arkeologi som vetenskap

Vi fortsätter att erbjuda vår mycket uppskattade dag i arkeologins tecken. Vi lyfter fram arkeologi som vetenskap och tar fasta på möjligheterna, och begränsningarna, till tolkning av vår förhistoria. Vi tar en titt på bilden av arkeologen, fördomar och fakta. Och naturligtvis dyker vi bland fynd, lämningarn, grävningar och berättelser kring er skola. Olika praktiska övningar, och redovisningarna av dem, lockar till eftertanke och många skratt.

Ni kan välja mellan heldag eller halvdag. Heldagen innehåller en utfärd till spännande platser i skolans närhet.

Kontakta Helén Lilja för mer information.

Skräddarsydda Lärarfortbildningar

Vi skräddarsyr lärarfortbildningsdagar. Kontakta oss för att diskutera olika teman. Det kan vara teman som:

Medeltid – 1600-tal – Torparliv – Folktro – Skånska byggnader – Spår i landskapet – Blommor – Mat – Landskap – Porträtt i konsten – Landart

Eller något annat – kom gärna med egna förslag!

Våra pedagoger

Veronique Dubois-Coté
Film
0707-84 19 11, veronique.dubois-cote@regionmuseet.se

Malin Liedberg
Kulturhistoria
0707-84 19 27, malin.liedberg@regionmuseet.se

Helen Lilja
Arkeologi och uppsökande verksamhet
0707-84 19 28 , helen.lilja@regionmuseet.se

Märta Wållgren
Konst
0707-84 19 43, marta.wallgren@regionmuseet.se

Gemensam e-post
pedagogik@regionmuseet.se

Kontakt och bokning

Skolprogram bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon 044-620 19 06 (tisd-fred kl 8.00–11.00).

Vi har öppet för skolklasser tisdag-fredag, och för er som behöver en plats att samlas och sitta ner en stund, kanske för att äta en medhavd matsäck, finns vårt samlingsrum "Stallet" som du bokar i förväg.

Du kan även boka ett besök på egen hand, utan någon av våra pedagoger.