Rapporter 2019

Interiörbild från Gustav Adolfskyrkan i Helsingborg.

Under 2019 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar och är i PDF-format.

8. Gustav Adolfs kyrka – Helsingborg

Antikvarisk medverkan invändig renovering och ny solskyddstextil.PDF (pdf, 4.2 MB)

14. Banckska villan

Vård- och underhållsplan för Banckska villan.PDF (pdf, 5.6 MB)

32. Källs Nöbbelövs prästgård

Kunskapsunderlag för byggnadsminnet Källs Nöbbelövs prästgård.PDF (pdf, 8.7 MB)

36. Skvaltan i Sillaröd

Antikvarisk medverkan vid restaurering av kvarnhuset.PDF (pdf, 2.7 MB)

37. Tomelilla byagård

Antikvarisk medverkan vid takarbete.PDF (pdf, 1.2 MB)

44. Tjänstemannavillorna i Nymölla

Dokumentation 2017-2019.PDF (pdf, 3.4 MB)

51. Tottarps gamla och nya kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Tottarps gamla och nya kyrkogård.PDF (pdf, 17.8 MB)

53. Hammarlövs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Hammarlövs kyrkogård.PDF (pdf, 10.2 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se