Rapporter 2014

Rapporter publicerade 2014. Länkarna öppnas i egna flikar.

1. Baldringe kyrka

Antikvarisk medverkan vid utvändig renovering.PDF (pdf, 783.9 kB)

3. Barkåkra kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Barkåkra kyrkogård.PDF (pdf, 2.4 MB)

6. Långalts myr

Dokumentation av markanvändning och historiaPDF (pdf, 1.1 MB)

9. Norra kyrkogården i Lund

Vård- och underhållsplan med kvartersbeskrivning.PDF (pdf, 14.3 MB)

11. Dörrar och portar på uthus

Dokumentation till Kurs inom landsbygdsprogrammet.PDF (pdf, 524.7 kB)

12. Kvistofta församlings kyrkor

Antikvarisk medverkan vid installation av utrustning för värmesystemPDF (pdf, 584.4 kB)

13. Östra kyrkogården i Lund

Vård- och underhållsplan för Östra kyrkogården i Lund.PDF (pdf, 19 MB)

14. Gundrastorp – Ekholmens dammverk

Antikvarisk medverkan vid takomläggning.PDF (pdf, 963.2 kB)

15. Bäckaskogs slott

Antikvarisk medverkan vid köksuppförande.PDF (pdf, 1.4 MB)

17. Glimmebodagården

Antikvarisk medverkan vid vårdåtgärder.PDF (pdf, 692.8 kB)

18. Brönnestad kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Brönnestad kyrkogård.PDF (pdf, 3.1 MB)

19. Sankt Nicolai kyrka

Antikvarisk medverkan vid tillbyggnad av vindfång.PDF (pdf, 680.4 kB)

20. Ignaberga kyrka

Antikvarisk medverkan vid invändig renovering.PDF (pdf, 1.4 MB)

21. Tomelilla Byagård

Vård- och underhållsplan för Tomelilla Byagård.PDF (pdf, 2.2 MB)

22. Kyrkogården kring Heliga Trefaldighetskyrka

Vård-och underhållsplan för kyrkogården kring Heliga Trefaldighetskyrka.PDF (pdf, 1.9 MB)

23. Vallkärra kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Vallkärra kyrkogård.PDF (pdf, 12.4 MB)

27. Burlövs gamla prästgård

Antikvarisk medverkan vid putslagning.PDF (pdf, 476.5 kB)

28. Skiffertak på Klippans Bruk

Antikvarisk medverkan vid takrenovering.PDF (pdf, 2.1 MB)

30. Glimmebodagården

Antikvarisk medverkan vid golvundersökning.PDF (pdf, 539.4 kB)

32. Ballingstorp och Per-Ols

Antikvarisk medverkan vid diverse arbeten.PDF (pdf, 582.9 kB)

39. Gamla begravningsplatsen, Kristianstad

Antikvarisk medverkan vid gravplatsrenovering.PDF (pdf, 867 kB)

41. Örumshuset

Antikvarisk medverkan uppmurning av skorsten.PDF (pdf, 697.7 kB)

43. Vittskövle slott

Antikvarisk medverkan vid tak- och timmerarbete.PDF (pdf, 628.6 kB)

44. Häglinge kyrka

Antikvarisk medverkan vid mögelsanering.PDF (pdf, 502.8 kB)

46. Sankt Peters klosters kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Sankt Peters klosters kyrkogård.PDF (pdf, 16.5 MB)

47. Norra Grönby mölla

Antikvarisk medverkan vid byte av vingar.PDF (pdf, 2.8 MB)

57. Bondrumsgården

Antikvarisk medverkan vid bland annat nya takstin.PDF (pdf, 610.4 kB)

59. Strömsborgs ullspinneri

Antikvarisk medverkan vid rekonstruktion av vattenhjul.PDF (pdf, 1.5 MB)

61. Löderups kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Löderups kyrkogård.PDF (pdf, 1.8 MB)

62. Finja kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Finja kyrkogård.PDF (pdf, 4.1 MB)

63. Tvärskogs begravningsplats

Vård- och underhållsplan för Tvärskogs begravningsplats.PDF (pdf, 2.2 MB)

64. Allhelgonakyrkan, Råå

Antikvarisk medverkan vid tillgänglighetsanpassning.PDF (pdf, 592.3 kB)

65. Polemanska trädgården

Projektrapport för trädgårdsinventering.PDF (pdf, 1 MB)

66. Norra kasern – Kristianstad

Antikvarisk medverkan vid takarbeten på logementsbyggnaden.PDF (pdf, 599.9 kB)

68. Tolånga kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Tolånga Kyrkogård.PDF (pdf, 2.3 MB)

69. Röddinge kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Röddinge kyrkogård.PDF (pdf, 3.1 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se