Rapporter 2011

Rapporter publicerade 2011. Filerna är i PDF-format och öppnas i ny flik.

1. Södervidinge kyrka

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad.PDF (pdf, 299.4 kB)

2. Snårarpskeramiken – En aktivitetsbunden produktion

Ceramologisk undersökning.PDF (pdf, 686.8 kB)

5. Halmstads kyrka

Antikvarisk kontroll av yttre renovering.PDF (pdf, 396.5 kB)

10. Ångfärjestationen – Helsingborg

Byggnadsminnesutredning.PDF (pdf, 1.5 MB)

11. Hovby smedja – Elvings värld

Byggnadsminnesutredning av Hovby smedja.PDF (pdf, 1.7 MB)

12. Alunbruket i Andrarum

Vårdplan för Alunbruket.PDF (pdf, 979.2 kB)

13. Fleninge kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av tornet.PDF (pdf, 643.3 kB)

14. Månsas

Vårdplan för torpet Månsas.PDF (pdf, 1.1 MB)

15. Tjörnedalagården

Kulturhistorisk analys.PDF (pdf, 1.6 MB)

16. Kvalitetsgranskning av byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget i Skåne

ProjektrapportPDF (pdf, 1.3 MB)

17. Landskapet som en trädgård

Pilalléer och pilevallar på Söderslätt – projektrapportPDF (pdf, 6.2 MB)

19. Gamlegård, Dagstorp 5:2

Antikvarisk medverkan vid omläggning av halmtak.PDF (pdf, 2.6 MB)

20. Ballingstorp och Per-Ols

Antikvarisk medverkan vid renoveringsarbete 2009–2010.PDF (pdf, 489.7 kB)

21. Burlövs gamla prästgård

Antikvarisk medverkan vid renovering av källare.PDF (pdf, 2.7 MB)

22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3.

Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö.PDF (pdf, 828.1 kB)

23. Bondrumsgården 2011

Antikvarisk medverkan vid renoveringsarbete under 2011.PDF (pdf, 485.1 kB)

25. Bondrumsgården

Antikvarisk medverkan vid lagning av takskador.PDF (pdf, 609.3 kB)

30. Tomelilla byagård 2011

Antikvarisk medverkan under diverse arbeten under 2011.PDF (pdf, 477.9 kB)

32. Nämndemansgården på Ven

Vårdplan för Nämndemansgården.PDF (pdf, 6.7 MB)

34. Cedergrenska gården

Antikvarisk medverkan vid byte av hängrännor.PDF (pdf, 1 MB)

36. Emmislövs gamla kyrkogård

Antikvarisk medverkan vid restaurering av grindstolpar.PDF (pdf, 864.5 kB)

42. Båstads nya begravningsplats

Dokumentation av Båstads nya begravningsplats.PDF (pdf, 1.8 MB)

46. Österkvarn – röda kvarn i Gladsax.

Antikvarisk medverkan vid renoveringsarbete på kvarnen i Gladsax.PDF (pdf, 2.6 MB)

48. Björnekulla kyrkogård

Dokumentation av Björnekulla kyrkogård.PDF (pdf, 1.5 MB)

49. Västra Broby kyrkogård

Dokumentation av Västra Broby kyrkogård.PDF (pdf, 1.6 MB)

51. Klippans Pappersbruk

Antikvarisk medverkan vid skorstensrenovering.PDF (pdf, 3.8 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se