Rapporter

En ramp utanför en vitkalkad kyrka.

Under 2020 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar och är i PDF-format.

1. Maria kyrkan – Helsingborg

Antikvarisk medverkan vid utvändig renovering.PDF (pdf, 3.4 MB)

4. Skårby kyrkogård

Antikvarisk medverkan vid trapparbete utomhus.PDF (pdf, 1.9 MB)

6. Skarhults kyrka

Antikvarisk medverkan vid lagning av murverk.PDF (pdf, 1.1 MB)

19. Vallkärra kyrkogård

Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkogårdsmur.PDF (pdf, 1.9 MB)

33. Vitaby kyrkogård

Antikvarisk medverkan vid utvändiga arbeten.PDF (pdf, 4.2 MB)

34. Bollerups kyrkogård

Antikvarisk medverkan vid renovering av murar.PDF (pdf, 9.1 MB)

35. Össjö kyrka

Antikvarisk medverkan vid larminstallation.PDF (pdf, 5.4 MB)

37. Kyrkogården i Gärds Köpinge

Antikvarisk medverkan vid omläggning av östra muren.PDF (pdf, 22.6 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se