Skateboardkulturen

Ett kollage med bilder. Bland annat en blond tjej i gul tröja. Andra element är bland annat grafiska former.

”Skateboardkulturen” är ett projekt som ska resultera i en pop up-utställning som ska turnera i Sverige under sommaren 2019, en skatefilmfestival och en konferens. Syftet är att skapa en mångsinnlig och inkluderande upplevelse av skateboardkulturen där ungdomsgrupper deltar i hela processen.

Applikation och identitet

Skateboardkulturen är en rörelse som bäst blir förstådd genom att uppleva den. Den vandrande utställningen, som utvecklas med unga skatare, kommer vara interaktiv för personer med olika bakgrund och erfarenhet. Det kommer att finnas en yta för skateboard-åkning i anslutning till utställning där de lokala skateboardåkarna får möjlighet att åka på nya platser i sin egen stad. Samtidigt kan övriga besökare ta del av skateboardkulturen genom interaktiva digitala utställningsdelar där ungas berättelser tar plats och står för innehåll.

Skatefilmfestivalen syftar till att lyfta den lokala scenen åkare och låta dem synas på stora duken bredvid internationella skatefilmer och -dokumentärer. Som anknytning till utställningen kommer personliga porträtt och berättelser att produceras av ungdomar från Bryggeriet.

Deltagare

Projektet har ett nära samarbete med elever på Bryggeriets gymnasium som arbetar med frågor om normer, identitet och uttryck inom skateboard. Deras material ligger till grund för utställningens och filmfestivalens innehåll. För att presentera det som är unikt på ett unikt sätt kommer forskare och studenter från Blekinge Tekniska Högskola utveckla en digital plattform som kan utgöra stöd i att samla in och presentera alla de berättelser och tankar som ska vara med på turnén. Förutom att presentera det material som Bryggeriet-eleverna arbetar med ska den digitala plattformen även vara stöd för de lokala föreningarna så att de kan vara med och producera sin version av utställningen.

Resa som lämnar spår

Ett av de stora målen med utställning och skatefilmfestival är att vi innan ankomst och efter avresa ska märkas av och märka platsen vi besöker. Tillsammans med stadsplanerare från bl.a. Malmö stad kommer vi sträva efter att lämna permanenta installationer efter oss. Dessa ska bidra till skatekulturen och att aktivera platser på nya sätt.

Pressmeddelande

Pressmeddelande om Kickoff 29/4–2017
Pressmeddelande utställningsinvigning Kristianstad 21/5 2019 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utställningsfilmer

Riksantikvarieämbetet har gjort en film om hur utställningen går att uppleva även när den är stängd.

Finansiär

Logotyp för Allmänna arvsfonden.

Projektdeltagare

Logotyp för Regionmuseet Kristianstad. Till vänster en pil som pekar neråt mot ett streck. Bredvid till höger texten Regionmuseet Kristianstad.
Logotyp för Bryggeriets gymnasium i Malmö.
Logotyp för Blekinge tekniska högskola.
Logotyp för Riksantikvarie ämbetet