Romska minnesplatser

Fram till 1959 fick de svenska romerna aldrig stanna längre än tre veckor på samma plats, men de återvände gärna år efter år till de platserna. Nu inviger vi fem stycken minnesplatser som har särskild betydelse. Med olika teman på olika platser vill vi belysa den romska historien i Skåne.

I slutet av 1800-talet anlände en grupp romer till Sverige, fram tills 1959, då de fick möjlighet att folkbokföra sig, levde de här som statslösa. Hänvisade till ett liv i utanförskap med ständiga uppbrott, de fick som längst stanna på en plats i tre veckor. Den här gruppen går idag under benämningen svenska romer. Vissa platser återkom de till år efter år. Det kunde bero på att det var en årlig marknad eller att folk var vänligt inställda till att ha romer på plats och att man behövde deras tjänster.

Sedan 2016 bedriver Regionmuseet Kristianstad tillsammans med Romska Kulturcentret Malmö projektet Romska platser. Syftet med projektet är att synliggöra några av dessa platser och levandegöra en immateriell del av kulturarvet, kopplat till landskapet. Nu har vi tillsammans kartlagt viktiga några platser i de svenska romernas historia och nu kommer vi att placera ut fem stycken minnesmärken runt om i Skåne.

Minnesmärkena har olika teman utifrån platsens betydelse och på specialdesignade skyltar berättas om livet i lägren, om de många mötena med majoritetsbefolkningen, om hur man försörjde sig, om marknaden och inte minst om den romska kulturen.

Platser och tema

  • Kivik – Kiviks marknad
  • S:t Olof – Att mötas
  • Degeberga – Kultur och språk
  • Arkelstorp – Arbete och överlevnad
  • Bromölla – Livet i lägret.

Tryck på skyltarna

När vi tillverkade minnesmärkena använde vi oss av tryckta plåtskyltar monterade på cylindrar av corténplåt. Tyvärr har det visat sig att tryckmetoden som använts inte hållit kvalitén och trycket har bleknat på skyltarna. Vi håller på att ta fram nya skyltar och montera upp dem igen. Vi beklagar att skyltarna inte går att läsa på alla ställen, men arbetar med att få allt på plats igen.

Tack till

Det är många som på olika sätt bidragit till detta projekt. Ett stort tack till alla.

Särskilt vill vi tacka de privata markägare och kommuner som upplåter mark till minnesskyltarna.

Tack till de många privatpersoner som på olika sätt bistått med information och minnesbilder från när romer kom till byar och orter i Skåne.

Tack även till Gärds härads hembygdsförening, Oppmanna Vånga hembygdsförening, Ivetofta hembygdsförening, Tommelilla hembygdsförening och till Kiviks museum.

Ett stort tack till de markägare som upplåtit plats för skyltarna.

  • Kivik – Axels Tivoli
  • Sankt Olof – Henrik von Görtz
  • Degeberga – Kristianstad kommun
  • Arkelstorp – Kristianstad kommun
  • Bromölla – Bromölla kommun

Hemsida

Till skyltarna finns även en speciell hemsidan där det finns mer information, men även karta till var skyltarna finns.

»romskaplatser.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektfinansiärer

Logotyp för Region Skåne.
Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.
Logotyp för Kulturrådet