Increased Learning through Social spaces

6 personer runt ett bord.

Projektet Increased Learning Through Social Spaces är ett projekt som pågår 2018-2021. Det delfinansieras av Nordplus vuxen och Regionmuseet Kristianstad är projektägare. Övriga projektparter är Den Gamle By i Århus, Danmark, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK), Östersund Sverige och Universitetet i Sørøst Norge, Tønsberg, Norge.

Projektet handlar om sociala rum på museer och andra kulturarvsinstitutioner och hur den sociala interaktionen i dessa rum bidrar till ett ökat lärande för vuxna. Projektet tar sin utgångspunkt i teorier om att det sociala samspelet har stor betydelse för att befästa kunskaper och utveckla förståelse. Genom att medvetet arbeta med att skapa platser på museer där besökarna vill interagera med varandra eller med personal kan deras lärande och förståelse öka och deras upplevelse av museibesöket som en trevlig och social upplevelse förstärkas. Detta projekt syftar därför till att undersöka de mekanismer som skapar interaktion.

Projektet kommer därefter att utveckla en kurs för dem som arbetar med vuxnas lärande, både inom formellt och informellt lärande. Kursen kommer att ta upp hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer. För att skapa kursen kommer vi att undersöka existerande exempel av hur man bäst arbetar på detta sätt och vi kommer att genomföra pilotstudier för att testa olika metoder och grepp för att finna de effektivaste sätten att använda sociala rum för lärande.

Mer information

Projektet har en egen hemsida där du kan följa arbetet.

» socialspaces.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansiär

Logotyp för Nordplus.