Craft Go

Craft Go är ett skandinaviskt projekt där Regionmuseet i Skåne är Lead Partner. Projektet delfinansieras av Europeiska Utvecklingsfondens program Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak.

Förprojektets syfte är att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett fullskaligt projekt under perioden 2020 – 2023. Målet är att öka tillväxten hos egna mikroföretagare som verkar inom området traditionshantverk och formgivning. Dessutom vill vi bidra till bättre förutsättningar för etablering av nya företag inom sektorn.

Målgrupper

Projektet har tre stycken målgrupper:

  • Idag yrkesverksamma hantverkare och formgivare
  • Hantverkare och formgivare som skulle vilja ta sitt intresse/hobby till nästa nivå och driva det som ett företag
  • Kunder till hantverkarna, både återförsäljare och slutkunder.

Projektidén

Projektidén bygger på uppfattningen om att det idag är svårt för egenföretagare inom hantverk och formgivning att kunna livnära sig på sitt yrke, samtidigt som efterfrågan ökar på lokala och hållbara hantverksprodukter av genuin kvalitet och med kulturhistorisk förankring.

Förprojektet

Under förprojektet genomförs målgruppsanalyser, marknadsanalyser och en ToY-process (Team of Young Professionals) vars resultat hjälper oss att utforma det fullskaliga projektet. Under ToY-processen anställs 3 stycken nyutexaminerade studenter med tvärvetenskaplig bakgrund för att hitta ett nytt innovationsområde för traditionshantverk i det samtida samhället.

Projektet skapar nya möjligheter i arbetet med att tillgängliggöra och använda kulturarvet på och bidrar till en tydligare bild av museet som en aktiv samhällsaktör i arbetet för ökad tillväxt och sysselsättning.

Mer information

Nina Ekberg, projektledare
nina.ekberg@regionmuseet.se
0707-84 19 12

Finansiär

Logotyp för Interreg.

Projektdeltagare

Logotyp för Regionmuseet Kristianstad. Till vänster en pil som pekar neråt mot ett streck. Bredvid till höger texten Regionmuseet Kristianstad.
Logotyp för Den gamle By.
Logotyp för Krinova Incubator & Science Park.