Projekt

Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne bedriver ständigt flera olika projekt, inom ett brett kunskapsfält. Här kan du läsa om såväl aktuella som avslutade projekt.

Pågående projekt

Avslutade projekt