Kulturmiljö i fokus

Byggnadsvård

Våra duktiga byggnadsantikvarier ger råd och rekommendationer till privatpersoner och organisationer över hela Skåne.

Kulturlandskap

I det skånska landskapet finns mängder av kulturhistoriska avtryck. Vi rådger hur du ska hantera dem.

En vacker vitputsad kyrka, omhuldad av dis och dimma.

Kyrkoantikvarisk verksamhet

Vi bidrar med antikvarisk kompetens inför och under renoveringar av kyrkbyggnader i hela Skåne.

Kurser och utbildningar

Vi erbjuder olika kurser och utbildningar, främst inom landskapsvård och kulturlandskap.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning inom byggnadsvård och kulturlandskap, både på plats och via telefon/epost.